Address:
香塂消防處救護員會
九龍旺角通菜街132號2樓
 
Telephone:
(852) 2381 0844
  • Main Slide
  • Main Slide
  • Main Slide
  • Main Slide
  • Main Slide
  • Main Slide
  

 

特別通告23-2017 會址開放時間更改啟示 (詳情按此)

由十月三十日(星期一)開始,會址開放時間將會更改為:
星期一至六:早上九時至下午一時, 星期日及公眾假期:休息